Ko Wai Mātou

Kia tū mana motuhake ai hai rakatira
mō te whānau
Through our uniqueness we will inspire people
                                               

Ko Meremeretūahiahi ki Makomako
Ko Te Waireporepo te papa whenua 
Ko Kaikarai te puna onamata
E tū mana motuhake nei 
Te Kura Kaupapa Māori o Ōtepoti
Tū tonu, tū tonu.

Meremeretūahiahi rests upon Makomako. Te Waireporepo - an ancestral site upon the land. The waters of the Kaikarai flow nearby Te Kura Kaupapa Māori o Ōtepoti. Remain strong and firm as a repository of ancestral knowledge and learning.

Ngā Kōrero Nehe 

1994 te tau, Whiringa-ā-rangi te marama, nō te 14 o ngā rā te ōrokohanga mai o Te Kura Kaupapa Maori o Ōtepoti.

Ko te pokapū Ara-i-te-uru rātou ko Taieri, ko Te Kura Kaupapa Māori o Arowhenua ōna whakamarumaru, ā, tae noa ki tōna tūrangawaewae i tēnei rā, ko Te Waireporepo tēnā.

     Ahakoa he kura tuatahi, nā wai, ka tū hei Wharekura. I tēnei wā, 37 ngā tamariki i te kura.